سه شهرستان به نقشه جغرافیایى کشور اضافه شد

* موافقت دولت با 18 تغيير در تقسيمات کشورى دو استان * هیئت وزیران با ایجاد شهرستان قدس به مرکزیت شهر قدس و شهرستان ملارد به مرکزیت ملارد در استان تهران و ایجاد شهرستان گمیشان در استان گلستان موافقت کرد .

 هیئت ویزران بنا به پیشنهاد وزارت کشور با 18تغییر و اصلاح در تقسیمات کشورى دو استان گلستان و تهران موافقت کرد که بر اساس آن سه شهرستان از جمله شهرستان قدس به مرکزیت شهر قدس، سه بخش و شش دهستان در استان هاى تهران و گلستان به نقشه تقسیمات کشورى جمهورى اسلامى ایران افزوده خواهند شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور با ایجاد شهرستان قدس به مرکزیت شهر قدس که با ساختار تقسیماتى بخش مرکزى شامل دهستان‌هاى هفت جوى و دانش با درجه تراکمى زیاد ، در مجاورت جاده تهران ـ کرج ،‌راه آهن تهران ـ تبریز قرار گرفته است موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، شهرستان ملارد به مرکزیت شهر ملارد از ترکیب بخش‌هاى مرکزى و صفادشت در تابعیت استان تهران ایجاد شد و و بخش صفادشت به مرکزیت شهر صفادشت از ترکیب دهستان هاى صفا دشت و بى بى سکینه در تابعیت شهرستان شهریار ایجادشد.
                                                                   منبع :سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت